Ball parlat "Vileros i mariners"

Fotos de Lluís Rovira i Barenys / Kërzops