Correfoc de la Nit del Foc a Salou

Fotos de Kërzops