Missa solemne i ofrena de flors en la diada de la Mare de Déu del Camí

Fotos de Lluís Rovira i Barenys