Representació del ball parlat Vileros i Mariners al parc del Pinaret

Fotos de Lluís Rovira i Barenys