Foto rèflex~iva

Si es tranca, ta l'arraglan!

A l'hora de plantejar un anunci, cal avaluar molt bé a qui va dirigit. Fins i tot, cal pensar bé que, segons el missatge que es doni, podem atraure un tipus de client o un altre.
Per exemple, una assegurança per protegir la bicicleta pot interessar a tota aquella gent a qui una despesa no prevista pot fer trontollar l'economia; per tant, el publicista pot donar per fet que aquesta clientela ja la té i cercar-ne de nova. Per exemple, els “pijos” “ca podan dascubrí que si as tranca la bicicleta, l'assagurança l'arraglarà”.
Així doncs, el publicista aconsegueix vendre a un públic nou el seu “producta acsclussiu”. Tot un èxit!