Foto històrica

Processó de la Mare de Déu del Carme

Finals dels anys 20

El port encara no estava construït i la processó només es feia per terra. La imatge de la Mare de Déu és diferent a l’actual. La foto va ser feta per Francesc Pérez-Dolz. Foto cedida per Carme Pérez-Dolz.