Foto rèflex~iva

Diversificació del negoci

Pere Martí Agut

En el món empresarial, tothom aconsella no posar tots els ous en una mateixa cistella, perquè si aquella cistella es trenca, es perd tot.

Seguint aquest consell, un jove empresari que volia muntar una braseria, va decidir que calia diversificar i no oferir només carn a la brasa. D'aquesta manera, si algun visitant no volia carn a la brasa, no es perdia com a client.

El problema és que el jove empresari ho va portar fins a tal extrem, que va diversificar-ho tot; fins i tot l'idioma dels cartells. I gràcies a això, no perd clients catalans ni castellans.

Aquesta diversificació tan extrema fa que al seu restaurant puguem menjar-hi “gran varietat de TAPAS” o “CARAGOLES a la llauna”.