Foto històrica

Davant de la Cadira

Any 1957

A la foto es veuen un grup d'amics retratats davant de l'edifici de la Cadira, l'any 1957. Al darrere seu es distingeixen uns fotogrames de la pel·lícula que aquell dia s'hi projectava. D'esquerra a dreta, Andreu Francesch, Josep M. Crusells, Antoni Torres, Fernando Escurriola, Josep M. Colom i Salvador Gaya. (Foto cedida per M. Dolors Francesch)