Foto rèflex~iva

Cerques de nines russes

Pere Martí Agut

A Internet, cada dia es duen a terme milions i milions de cerques, sense cap mena de problema; però hi ha un tipus de cerca anomenada tècnicament CNR (Cerques de Nines Russes) que poden causar el col·lapse total de la xarxa.

Les CNR produeixen un “bucle” que fan que el cercador entri en una espiral infinita de codi que no acaba mai.

L'exemple més conegut de “Cerca de Nines Russes” és quan algú escriu Google a Google; però recentment, l'ajuntament del nostre municipi ha creat un cas nou: el bucle que es crea quan algú cerca el carrer Cambrils de Cambrils a Google Maps.

Proveu-ho i quan se us pengi l'ordinador, ens aviseu!