N'hi ha més fora que a dins

Fem servir aquesta frase feta per referir-nos a algú que no actua de manera raonable, sinó que el que diu o el que fa s'acosta més a allò estrambòtic que no pas allò convencional, com si tingues un grau de descontrol.