Punto largo y buen tirón, es prueba de buen remendón.

Es diu quan es fa un forat a la xarxa, sent a la mar, i s'’ha d'apuntar perquè la xarxa ha de tornar a anar a l’'aigua. Quan s'’apunta un forat es pot fer entretenint-s’'hi i anar fent malla per malla o fer passades més llargues, cada dues o tres malles, llavors es diu punto largo, és a dir, puntada llarga.