Fer refoll.

Diem que algú fa refoll quan està en un estat d'eufòria, amb confiança, que tot li surt bé.
Exemple:
- El Tonet ha carregat de peix!
- Ja l'hem vist ja, que feia refoll pel pes.