Posar-se de banda.

Vol dir anar-se'n del grup, canviar de bàndol, separar-se dels companys habituals.
Exemple:
"- Que no ha vingut el Josep?
- Sí, és a la taula de les autoritats.
- Collons, el xato! S'ha posat de banda com el peix bo!"