Xampany i pastes.

Es fa servir per dir que tot ha sortit bé, que hi ha hagut sort, que no hi ha hagut cap problema.
Exemple:
—"Com va anar el viatge?
—Deixa anar! Xampany i pastes!"