Fer més por que una pedregada.

No refiar-se'’n, desconfiança total, que se la veu venir.
Exemple:
—"- Deix, que ja servo jo!
—- No, és igual!
-—No! Porta, que em fas més por que una pedregada".