Ert com un verat.

Congelat, mort de fred.
Exemple:
"—Què! Que fa fred?
—Fredor! He quedat ert com un verat!"