Arranjar maleses.

Passar molt a prop d'algun lloc o persona.
Exemple:
"Mi-te-les aquelles que vénen cap a naltros!
Quan estiguin a prop, arranja maleses!"