El senyal porta el pa a casa.

Vol dir que segons el comportament i els moviments d'algú sabem si ha agafat peix o no (en el cas de les barques).
Exemple: "On calareu?
Naltros a garbí i tu?
Farem el mateix vol!
El senyal porta el pa a casa!"