Estar esparvarat.

Tenir por, respecte per alguna cosa o situació.
Exemple: "Vaja quins llamps!"
"No em diguis res que estic esparverat!"