Dos galls en un galliner, no canten mai bé.

És sabut que dos galls en un mateix galliner mai es portaran bé. Fem servir aquesta expressió quan dues persones entren en conflicte al voler exercir alhora la seva influència sobre la resta.