Qui espera, delera.

Aquesta frase juga amb la consonància rítmica de les seves últimes paraules. Delerar és esperar amb ànsia algun esdeveniment. Utilitzem aquesta expressió per indicar que amb la confiança de l'arribada d'un esdeveniment positiu suportem les dificultats actuals. Els pessimistes fan servir l'afegitó "i al final desespera".