No tenir casa per a més mobles.

Utilitzem aquesta expressió quan ens referim al fet que algú va molt ocupat i no dóna a l'abast amb tanta feina.