Ser més dolent que la llana de gos.

Quan algun producte és molt dolent de qualitat o quan algú és poc destre en les seves habilitats es fa servir l'expressió "ser més dolent que la llana de gos" com a sinònim de dolent, de poc hàbil o de poca qualitat.