Quan Tarragona sigui Montblanc.

Usem aquesta expressió per referir-nos a una cosa que no serà mai. Sovint s'usa en resposta a la pregunta "Quan?", amb la qual rima: "Quan Tarragona sigui Montblanc".