El mitger calça, menja i vesteix, i del que sobra en reparteix.

El mitger era la persona que portava unes terres que no eren seves i partia els beneficis de les collites amb el propietari del terreny. Normalment s'anava a mitges, una meitat per al que treballava la terra i l'altra meitat per al propietari. La dita fa referència a la pràctica d'alguns mitgers espavilats que feien les parts d'una manera no gaire igualitària.