Quan era mort lo combregaven.

És costum dins de la fe catòlica confessar i combregar les persones moribundes abans de morir. Utilitzem aquesta expressió per descriure aquells remeis que arriben tard.