Al llum, pum i a la vaca, caca.

Aquestes són les dues pesqueres principals i vol dir que tant en un lloc com en l’'altre hi ha dificultats, especialment que en totes dues pesqueres costa molt de guanyar diners.