Calma blanca.

Vol dir tot en repòs, en calma o tranquil·litat.
Exemple:
–"Que has vist el temps?
–Ha donat calma blanca!"