Besar l'estola

L'estola és l'ornament de roba que els sacerdots porten rodejant i penjant a banda i banda del coll, i que utilitzen en diferents litúrgies cristianes. L'acte de besar l'estola del mossèn suposava el reconeixement a l'autoritat cristiana i la importància superior del representant religiós. En sentit figurat, significa haver de claudicar davant una altra persona o situació.