“Anda rica”!

Vol dir que l'’hem espifiada, que l'’hem cagat.
Exemple:
"–Què ha passat?
–Hem arrapat!
–Anda rica!"