Fer cap per mans.

Vol dir fer les paus, donar a cadascú el que li pertoca, a parts iguals.
Exemple:
"Hi va haver força gent a la sardinada de Sant Pere?
—Ple! Vam fer cap per mans."