Les faves, donades o robades

Les faves són un producte força apropiat quan són tendres. Tot i que és un producte agrícola que es comercialitza, hi ha hagut sempre una certa tradició de part de qui les conrea de donar faves als parents i amics. D'altra banda, robar faves ja forma part d'una llegenda i fins i tot d'una altra dita que diu "Sant Isidre favater, a robar faves qui no en té".