Esquitxa!

“Esquitxar” vol dir donar o tornar a algú alguna cosa que no és nostra.
Exemple:
–Xec, encara em deus els quartos que et vaig deixar! Vinga, esquitxa!