Portar grapissar.

Vol dir anar begut, amb unes copetes de més.
Exemple:
–Al tanto que el David porta grapissar.
–Vols dir?
–I tant! Ha estat tot el matí a dalt al bar!