Contacte

Dades de contacte

Offline:
Associació Cultural Revista Cambrils
Carrer de Sant Plàcid, 7, baixos
43850 Cambrils

Telèfon:
977 79 43 43 / 62900 72 86

Online:
revistacambrils@revistacambrils.cat
administracio@revistacambrils.cat
publicitat@revistacambrils.cat