Estampes Cambrilenques

Article publicat a Revista Cambrils el mes de juny de 1955

Els càrrecs públics a mitjans del segle XVII

Juny 1955 / La secció «Estampes Cambrilenques» elaborada per Josep Salceda es va publicar a Revista Cambrils des del setembre de 1953 fins el maig de 2005

Per Josep Salceda (1923-2011)

Estampes cambrilenques / Juny 1955

Copiem del llibre del Sr. Serra i Dalmau la següent relació curiosa de càrrecs públics que regien els destins de la vila, cap a l'any 1660:

 • "Un Jurat major
 • Un Jurat segon
 • Un Jurat ters
 • Dos Mostesaphs
 • Un Clavari
 • Dos ohidors de comptes
 • Un Botiguer
 • Un Manobre
 • Dos sacristans de l'Església major
 • Dos sacristans de Nostra Senyora del Camí
 • Dos Hospitalers
 • Dos sacristans de la Immaculada Concepció
 • Deu concellers de mà major
 • Deu concellers de mà segona
 • Deu concellers de mà tersa
 • Un escrivà del Concell
 • Un Dipositari de la Cort
 • Un rahonador de viudes i pobills

El Concell ordinari s'ajuntava a la Casa de la Vila a so de campana i amb veu de pública crida: el Concell general es reunia a l'Església Parroquial. El Concell, igual que avui, tenia el tractament de Magnífic: i quan el Jurat en Cap, al començar el Concell, es dirigia als demés Jurats i Regidors, ho feia dient: Magnífics Senyors".

Avui no tenim ni idea del que eren ni del que representaven en el Consell de la vila molts dels càrrecs que acabem de transcriure. Crec jo, és una pobra opinió personal, que devien ser una mena de junta d'obra parroquial i un consell municipal alhora.

 


Consulta més articles de la secció Estampes cambrilenques

Comenta aquest article