Informació general

Estiu amb obres al tram urbà de l'antiga N-340

Per Redacció

Aspecte actual del tram de l'antiga N-340 al seu pas per l'Eixample

La remodelació del tram urbà de l'antiga N-340, que comporta l'enderroc de l'actual pont sobre la riera d'Alforja, encara no té data exacta d'execució tot i que ha quedat clar que aquest estiu hi haurà obres en aquesta zona. Després d'haver-se apuntat diferents dates, en els darrers mesos, l'Ajuntament es mostra caut a l'hora d'assenyalar una data exacta d'inici de les obres ja que està pendent del projecte executiu de l'enderroc del pont. El que sí que està clar, però, és que la remodelació d'aquest tram s'iniciarà per la zona de l'avinguda de Josep Vidal i Barraquer i que l'enderroc del pont i construcció d'un pont més petit, s'executarà en una segona fase. Una altra cosa que també ha quedat clara és que quan comencin les obres, sigui just a l'inici de l'estiu o bé sigui ja el mes de juliol, no s'aturaran pel fet de tractar-se d'aquesta estació de l'any. Recordem que l'ordenança municipal sobre la qualitat de les obres en l'àmbit de domini públic prohibeix realitzar treballs d’urbanització, moviments de terres, fonaments, d’estructures, d’enderrocs i demolicions durant els mesos d’estiu, del 15 de juny al 15 de setembre, en les zones compreses dins els nuclis consolidats tot i que especifica que "només serà possible l'excepció d'aquesta norma en atenció a raons d’interès públic degudament justificades en la corresponent autorització".

Fases del projecte

El pressupost de la reconversió d'aquest tram de l'antiga N-340 i l'enderroc del pont és de 1.151.831 euros més IVA. El projecte s’ha estructurat en tres fases i amb la licitació que es va fer ara fa uns mesos es van adjudicar les dues primeres. La primera fase es basa en l’enderroc del pont i la urbanització parcial de l’avinguda del Baix Camp, amb un pressupost d’execució per contracte de 790.383 euros més IVA. La segona fase contempla la construcció del nou pont sobre la riera d’Alforja amb un pressupost d’execució per contracte de 361.472 euros més IVA. Per últim, la tercera fase correspon a la urbanització del passeig central de l’avinguda del Baix Camp amb un pressupost d’execució per contracta de 209.135,93 euros.

Comenta aquest article