Opinió

A l'Eixample Platja caldrà invertir-hi més!

Les ciutats són un conjunt de moltes coses i, entre elles, dels desitjos dels qui les viuen per trobar-s’hi a gust i fer real la seva convivència. Possibilitar aquest anhel passa, en gran mesura, per l’esforç que ha de fer l’administració per tenir tots i cadascun dels racons d’un municipi en plenes condicions, amb una bona xarxa de serveis bàsics i ben optimitzada, amb uns espais adequats i preparats per absorbir les necessitats. Els ajuntaments són els primers que han de creure en el principi d’equitat d’inversió a tots els barris i àrees que configuren el municipi, per garantir que a tot arreu hi hagi els mateixos recursos econòmics, humans i materials. Però aquest fet evident, com a mínim en la teoria, fa molts anys que a Cambrils no existeix veient l’estat en que es troben alguns barris en concret.

L’Eixample Platja és el clar exemple de barri invisible per a l’actual govern municipal que, trencant les normes d’equitat esmentades abans, ha girat l’esquena a una part molt important que la població que allí hi resideix. Ni aquest govern, ni l’anterior, tot cal dir-ho, no han invertit suficientment en aquest barri, un dels més densos a nivell de població, que ha anat acumulant deficiències derivades de la pròpia ineficiència municipal.

Per esmentar clars exemples, no té cap lògica que la taxa d’escombraries que paguen els qui viuen a l’Eixample Platja es tradueixi en un estat d’abandonament en la neteja. Carrers bruts que clamen un rentat de cara urgent, on la brutícia s’ha enquistat a les voreres i on a cada racó hi ha papers i plàstics, restes residuals, i les males olors que se’n deriven. De la mateixa manera, tampoc hi ha a l’Eixample Platja altres serveis que han de garantir una mínima qualitat de vida quan els veïns i veïnes que hi viuen surten al carrer a gaudir el seu barri. On són aquells espais de cohesió i compartiment social, de descans, amb bancs en condicions i zones d’ombra, que potser tenen altres barris amb iguals drets del municipi? Per què el mobiliari urbà és tan escàs i el poc que hi ha està en pèssimes condicions?

El cúmul de despropòsits, sempre derivats de la mala visió del municipi que té l’actual equip de govern, suma encara més. Quines solucions s’han aportat a la manca d’aparcament que des de fa anys és per hom coneguda?

A tots aquests exemples de mala gestió hi hem d’afegir la nul·la política comercial en aquest barri on els establiments que encara resten oberts ho estan passant francament malament. El comerç urbà és un dels principals factors per comprovar la vitalitat d’una ciutat com la nostra, i des de ja fa massa temps observem el declini de l’activitat del govern municipal que no ha sabut proposar al barri una dinamització comercial específica que inverteixi finalment aquesta tendència contrastada.

És evident que al Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) ens preocupa allò que passa a tot Cambrils però també, i especialment, a l’Eixample Platja. Sense cap mena de dubte en un futur proper caldrà activar un Pla Integral de Millora de la zona. Això haurà d’incloure inevitablement més inversió en aquelles accions que són petites i acaben sent grans per a la gent. Hem de concentrar-nos doncs també en el que denominem com a micro-gestió, que es necessita per tenir un barri net i ordenat cada matí quan els seus habitants comencen la jornada.

La seguretat és un altre aspecte que haurem de recuperar. Des del NMC tenim clar que amb una policia de proximitat que conegui als veïns i als comerciants de la zona, que passegi a peu vigilant i amatent, que aporti sensació de tranquil·litat i bon veïnatge, la convivència al barri es veurà molt millorada.

La fórmula per endegar i perquè funcionin totes aquestes polítiques, generades des del coneixement de la realitat de l’entorn és que vagin lligades i comptin amb la participació de l’entramat veïnal, que té el seu element transmissor en la seva Associació de Veïns, que ens consta ara que està més activa que mai i ja ha fet arribar les seves principals preocupacions al Consell de Barri pertinent.

Volem deixar palès una vegada més que el repte del NMC són les persones i els barris on habiten. En aquest cas no hem oblidat ni oblidarem les mancances del barri de l’Eixample Platja. El nostre compromís és amb tot Cambrils i per això amb ells també.