Camp

Finalitzen les obres del nou Carril de Convivència per vianants i ciclistes al Passeig Miramar de Salou

Per Redacció

Vianants i ciclistes conviuran en el mateix passeig Miramar durant uns 600 metres

L’espai mixt d’us comú per a les bicicletes i vianants del passeig Miramar té una longitud aproximada de 600 metres i completa la unió entre el Passeig Jaume I i el terme municipal de Cambrils per la banda de llevant. Aquest traçat afecta al Passeig Jaume I, l’Espigó del Moll i el Passeig Miramar dins del nucli urbà de Salou. Al Passeig Miramar s’ocupa l’espai de la vorera comprès entre les palmeres i la calçada. La resta de la vorera, entre el nou carril i la platja serà d’ús exclusiu per a vianants. Únicament, els ciclistes conviuran amb els vianants en els creuaments dels passos transversals de la calçada.  

Campanya informativa per anar en bicicleta

D’altra banda, l’Ajuntament i la Policia Local han impulsat una nova campanya 'Amb bicicleta per Salou fem salut', amb l'objectiu d'explicar als ciclistes com circular de forma segura i donar a conèixer a la ciutadania els beneficis de la bicicleta com a mitja de transport alternatiu. La campanya informativa es realitzarà mitjançant fulletons informatius que es repartiran entre els ciutadans i la informació que donin els agents de la Policia que circulen diàriament en bicicleta per la ciutat.

Comenta aquest article