Informació general

Els veïns dels Ametllers fan arribar al Síndic de Greuges la queixa per la instal·lació de l'antena de telefonia mòbil al barri

Per Berta Ruiz

Aspecte de l'antena de telefonia mòbil que es va col·locar damunt de la caseta de Telefònica, al carrer de Joan Rebull

El Síndic de Greuges de Catalunya ha admès a tràmit la queixa de l'Associació de Veïns dels Ametllers per la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil emplaçada en el número 2 del carrer de Joan Rebull. Aquesta antena de telefonia es va instal·lar el passat 13 de novembre i es va posar en funcionament a finals del passat mes de març, segons s'ha informat des de l'associació de veïns.

Carta adreçada a l'alcalde el passat 3 de febrer

Abans que aquesta antena es posés en funcionament, l'Associació de Veïns dels Ametllers va fer arribar, el 3 de febrer, una carta adreçada a l'alcalde en la qual es demanava la seva "immediata intervenció", segons ha explicat el president de l'Associació de Veïns dels Ametllers –Antoni Tost– a Revista Cambrils Diari Digital. En aquest escrit s'exposaven els fets sobre la col·locació de l'antena dalt de la caseta de Telefónica, a principis del passat mes de novembre. Aquesta antena, amb aspecte de "xemeneia", té uns 6 metres d'alçada, fet que provoca un "gran impacte visual", segons la carta descrita per l'associació. Arran d'aquest fet, segons Tost, la preocupació veïnal va motivar que l'associació de veïns demanés fer una reunió amb el regidor d'Urbanisme. Així doncs, el dia 18 de novembre, representants veïnals es van reunir amb el regidor d'Urbanisme –Daniel Pallejà– per tal d'efectuar propostes i cercar alternatives per a col·locar l'antena en un altre lloc. Segons l'escrit de l'associació veïnal, "el regidor es va limitar a informar que el dia 24 de juliol de 2009, la Junta de Govern Local va aprovar tant la llicència ambiental com la d'obra, i que per la seva part no hi veia cap problema".

"L'Ajuntament no s'ha mostrat sensible vers els ciutadans afectats"

Davant la posada en funcionament de l'antena, els veïns van mostrar la seva preocupació sobre les possibles "afectacions tant socials, com estètiques, econòmiques i sanitàries a l'entorn d'aquest espai". Per això posen de manifest en el seu escrit que, "l'Ajuntament de Cambrils no s'ha mostrat sensible vers els ciutadans afectats, tot i que el regidor d'Urbanisme va manifestar haver complert amb el que s'estableix a l'ordenança municipal. És una imprudència i una falta de responsabilitat per part del consistori, que davant el dubte científic sobre la innocuïtat dels efectes de les antenes de telefonia mòbil sobre la salut, s'autoritzi la instal·lació d'una antena dins d'una zona comunitària i es permeti la seva instal·lació a menys de dos metres d'una pista de frontó, d'una pista de tennis i d'un camp de futbol".

"Hem acudit al Síndic perquè creiem que és una persona neutral"

Aquest escrit, segons ha comentat Antoni Tost, tenia l'objectiu de posar en coneixement a l'alcalde sobre aquesta situació, abans que es posés en funcionament l'antena de telefonia mòbil. L'alcalde però no s'ha reunit en cap moment amb l'associació ni ha contestat aquest escrit. Per això, segons ha dit Antoni Tost, "hem acudit al Síndic perquè creiem que és una persona neutral, que ens pot il·luminar en aquest conflicte. Nosaltres hem intentat gestionar el conflicte amb l'Ajuntament: primer parlant amb el regidor i després demanant la intervenció de l'alcalde. L'escrit el vam entrar al registre de l'OAC i l'alcalde l'ha rebut. Ens mereixem com a mínim una resposta en el sentit que sigui. Hem arribat al Síndic, perquè nosaltres hem intentat portar una negociació que portés a buscar un lloc més idoni per a la instal·lació de l'antena. Ells s'han entestat en dir que això és el que hi ha i que no ho canviarien. L'única solució que se'ns acudeix és buscar la mediació neutral i imparcial".

El passat 6 d'abril, el Síndic de Greuges va fer arribar una carta a l'Associació de Veïns del Ametllers informant que havia sol·licitat informació a l'Ajuntament de Cambrils sobre aquesta qüestió i que tan bon punt l'ha rebés estudiaria aquest cas.

Comenta aquest article