Camp

L’Ajuntament de Salou crearà una xarxa de comunicacions d’abast municipal capdavantera a Espanya i pionera a Catalunya

Per Redacció

Pere Granados, a l'esquerra, signant el conveni amb el representant de l'empresa

El passat divendres, l'Ajuntament de Salou va signar els acords de dos nous projectes englobats dins el Fons Estatal de 2010, que consisteix en que l’Ajuntament es convertirà en operador de telecomunicacions davant la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, contractant així els serveis directament a Telefònica d’operador a operador gaudint dels avantatges que això representa i fent ús de les canalitzacions de l’operador dominant. Amb aquesta actuació l’Ajuntament pretén reduir la despesa en línies de veu i de dades ja que les seus municipals distribuïdes pel territori podran utilitzar les línies corporatives de l’edifici principal.

L’ús de les canalitzacions de Telefònica, recentment alliberades, evita gran part de l’obra civil necessària per a l'estesa de la fibra òptica. L’Ajuntament crearà una xarxa de comunicacions que connectarà els principals edificis municipals. Segons va explicar l’alcalde de Salou, Pere Granados, "l’objectiu és el de dotar d’una infrastructura tecnològica adient a aquests edificis municipals i millorar, d’aquesta forma, els serveis als ciutadà que s’hi ofereixen". A més, Granados, va afegir que "aquesta nova xarxa permetrà assumir l’ampliació de les zones wifi al municipi, tota la infrastructura de les càmeres de vigilància de trànsit de la policia local i les comunicacions telefòniques de la Policia Local (VoIP)".

Noves zones wifi

Així doncs, a partir d’aquesta xarxa de comunicacions es crearan unes noves zones wifi, d’autoprestació per a ús de personal de carrer de l’Ajuntament, com ara inspectors, la brigada, la policia local, entre d’altres, per tal de facilitar-los la feina. També es permetrà l’accés als ciutadans en aquells llocs on l’actual legislació ho contempli, ampliant així els llocs que hi ha actualment, com ara la biblioteca. Granados va explicar que "l’Ajuntament està pendent de la legislació per tal d’ampliar les zones en la mesura que aquesta ho permeti".

El projecte es desenvoluparà en tres fases segons les zones d’actuació. La primera fase ja s’ha instal·lat i avarca les sales de convencions i congressos, els passadissos de connexió i el hall del TAS, que ja es troba en fase d’execució. La segona fase, inclourà les sales de reunions i la sala de plens de l’Ajuntament, la policia local i la piscina municipal, la previsió de la qual és per aquest mes de maig. La tercera fase inclou un total d’onze zones wifi distribuïdes pel municipi com ara el Xalet Torremar, la zona de la platja de Llevant, la zona de la Font Lluminosa, la zona de la platja de ponent o la zona educacional, entre d’altres.

El segon projecte que es desenvoluparà és la modificació de les comunicacions telefòniques de la Policia Local (VoIP). Aquestes s’han adjudicat a l’empresa Setel Comunicaciones i consistirà en la instal·lació d’una segona centraleta de telèfons a l’edifici de la Policia Local, que mitjançant la xarxa informàtica, es connectarà amb la corporativa i es comportarà com una sola. Aquesta mesura permet activar, de forma automàtica, una sèrie de línies d’emergència que passaran a operar directament des de la Policia Local, garantint el servei al ciutadà en tot moment i sense talls provocats per avaries i/o mal funcionament del sistema central corporatiu, situat a l’edifici de l’Ajuntament.

Comenta aquest article