Informació general

PSC, ERC i ICV presenten el protocol del pacte de govern per al mandat 2003-2007

Per Èlia Bellmunt

Roda de premsa conjunta PSC, ERC i ICV
PSC, ERC i ICV, membres del nou equip de govern des del passat 25 de maig, han elaborat un protocol d’actuació a partir de les coincidències en els programes electorals de cadascun dels partits. Han dividit la seva gestió en onze àrees molt clares i han definit les actuacions de cada regidoria. En l’acte de presentació a la premsa d’aquest protocol, l’11 de juliol, Jordi Savall va destacar que “aquest pacte ha estat elaborat per cada un dels membres de l’equip de govern, amb tots els regidors, per així implicar-nos més”. L’alcalde, Robert Benaiges, va explicar que aquest compromís s’ha elaborat de manera detallada i per escrit per fer-lo públic, perquè arribi a la ciutadania i als regidors de l’oposició, per tal que tothom pugui conèixer-lo.

Robert Benaiges (PSC), Jordi Savall (ERC) i Salvador Matas (ICV) remarquen que aquest és un pacte per quatre anys, que tenen moltes ganes de treballar i assolir tots els objectius. “Quan vam fer la moció de censura ja vam presentar un document amb les línies d’actuació, i ara és el moment de recordar que la immensa majoria dels objectius que ens vam marcar el mes de gener es van assolint” va dir Salvador Matas. Es comprometen a respectar aquest compromís i donar compte a la ciutadania al llarg de la legislatura. Malgrat oferir ara un protocol d’actuació, aquest resta obert a les modificacions i suggeriments de la ciutadania i els partits del govern.

La proposta futura de ciutat passa per una planificació a curt i llarg termini a partir de tres eines fonamentals. El primer pas és la revisió del Pla General del 1995 per defenir el creixement urbanístic, les infraestructures viàries i la normativa i planificació urbanística. La segona eina és l’Agenda 21, que està en una fase avançada d’elaboració, per assolir un creixement sostenible i l’optimització dels recursos. La darrera eina és el Pla Estratègic Cambrils 2010, obligant-se a redactar un pla estratègic de la ciutat amb la col·laboració de la xarxa social i econòmica, que afecta tots els àmbits de gestió de l’Ajuntament.

§ El protocol vol fer efectius els principis de participació, subsidiaritat i descentralització§

El protocol d’actuació s’ha elaborat de forma conjunta a partir de les coincidències dels programes electorals de cada grup polític donant continuïtat a la tasca de govern iniciada el passat 9 de gener amb la moció de censura que van presentar a CiU, PP i ACI, anterior equip de govern. PSC, ERC i ICV es defineixen com a forces polítiques progressistes de l’esquerra plural. Es comprometen a coresponsabilitzar-se de les tasques de govern durant tota la legislatura, realitzant una acció de govern intensa i sostinguda, i a fer efectius els principis de participació, subsidiarietat i descentralització.

La prioritat de la legislatura 2003-2007 és la planificació estratègica per definir el model de ciutat que es vol. Aquesta planificació, com dèiem abans, suposa la revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística, la realització del Pla Estratègic Cambrils 2010 i la implementació de l’Agenda 21. Per dur-ho a terme es vertebren tres eixos principals: les Polítiques Adreçades a les Persones, que inclouen l’educació i la formació, cultura i festes, l’àrea assistencial, l’àrea de cohesió social, els esports i la joventut; Ciutat i Territori, que engloba urbanisme i arquitectura, obres públiques i paisatge urbà, medi ambient, turisme i promoció de la ciutat, i per últim, Serveis Municipals i Ciutadania, que els conformen la seguretat ciutadana, la participació ciutadana, hisenda i personal i serveis generals. El posicionament territorial i la projecció exterior, com a part de Ciutat i Territori, tracta quin és el rol que ha de jugar Cambrils dins el Camp de Tarragona, qüestionat per Salvador Matas (ICV) segons el qual no s’havia abordat fins ara i també es creu una qüestió important.

Segons els signants, la gestió política de Cambrils s’ha de basar en la màxima eficàcia possible, en l’eficiència dels serveis públics, en l’honestedat dels gestors municipals, en la transparència de les seves actuacions i en la participació democràtica de la ciutadania. Es comprometen a treballar per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, per un major desenvolupament i difusió de la cultura i la formació de la ciutadania, pels drets socials, la plena ocupació, el desenvolupament sostenible i per una expansió econòmica que reverteixi en benefici de la comunitat.

Comenta aquest article