Informació general

El nou equip de govern aprova els nous sous dels regidors

Per Josep Maria Ferrando

Els regidors del nou consistori local al hall de l'Ajuntament
En un ple força curt, el nou equip de govern va aprovar el règim econòmic i les retribucions tant dels regidors com dels grups municipals. La primera novetat a destacar és que cap regidor de l’equip de govern tindrà dedicació exclusiva, i podran optar per dues modalitats, per la dedicació parcial o pel règim d’assistències. L’equip de govern ha continuat en la seva línia d’estalvi de la despesa i transparència en les retribucions als regidors. Tots els membres de l’oposició van votar a favor de la proposta menys la PLIC, que es va abstenir. Xavier Martí, en representació de la PLIC, va dir “estem d’acord que els regidors han de tenir les seves remuneracions, però esperarem a estudiar tot el règim econòmic del proper pressupost per fer la nostra valoració definitiva”.

En xifres, l’alcalde Robert Benaiges podrà arribar a percebre 24.040,48 euros com a màxim anual, amb un preu per hora de 26,55 euros. Els regidors que han optat per la dedicació parcial: Joan Mas, Rosa López, Neli Queral, Daniel Pallejà, Ana M. López, Oliver Klein, Jordi Savall, Joan Recasens i Salvador Matas, podran percebre fins a 18.030,36 euros anuals, amb un preu per hora de 14,63 euros. Els altres dos regidors de l’equip de govern, Joan Pau Casquero i Ramon Garcia, percebran les retribucions també fins a un màxim anual de 18.030,36 euros.

El ple va aprovar també les retribucions per assistència, que van quedar de la següent manera: assistència als plens 52,18 euros, assistència a les comissions de govern 90,15 euros, assistència a les comissions de govern (deliberació) 90,15 euros i assistència a les comissions informatives 22,36 euros. Les assignacions mensuals als diferents grups municipals, en funció de la seva representació, són les següents: PSC 424,10 euros, ERC i ICV 181,76 euros i CiU, PP i PLIC 222,15 euros.

En la presentació d’aquestes noves percepcions, Robert Benaiges va explicar que en el moment de fer la moció de censura havien acordat baixar el sous, i aquesta és la línia que s’ha seguit. Sobre la necessitat de dedicació exclusiva de l’alcalde, Robert Benaiges va parlar sobre ell mateix dient que “en el cas de l’alcalde ens hem donat un temps de marge que pot arribar al setembre o octubre per decidir si hi ha necessitat de dedicació exclusiva”.

§ DESIGNACIÓ DE NOUS CÀRRECS Joan Carrión, nou director de Ràdio Cambrils§

El ple també va aprovar la designació del periodista Joan Carrión com a nou director de Ràdio Cambrils. La regidora Neli Queral va explicar que “Joan Carrión tenia el perfil de la persona que es volia acconseguir per a Ràdio Cambrils; no un canvi radical, sinó aprofitar tot el bo que té Ràdio Cambrils”. Tot els grups municipals van estar d’acord menys CiU, que es va abstenir per no haver participat en l’elecció del càrrec.

Comenta aquest article