Informació general

L’oposició qualifica de vergonyosa l’ocupació de la façana del port

Per Lluís Rovira i BarenysAspecte general de la zona remodelada del port
Els regidors de l’oposició municipal consideren que la imatge que dóna el port és de deixadesa i abandó a l’estar mitja façana remodelada i mitja no. També consideren que els acabats que llueix la part ja remodelada són de pèssima qualitat i que l’ocupació de la via pública que s’hi ha consentit és una absoluta vergonya, amb tancaments de tota mena, mobiliari indigne, cartells anunciant tota mena de coses repartits per terra, parets, taules i cadires. Aquesta és una de les denúncies, juntament amb unes altres nou, que l’oposició municipal va entrar per escrit al registre de l’Ajuntament. Segons consta al text de la denúncia, la “vergonyosa” ocupació que llueix aquesta temporada la façana portuària és responsabilitat en part del govern municipal i en part pel sector comercial i hosteler: “aquí la responsabilitat és compartida pel govern municipal, que no té criteri i provoca greuges comparatius respecte la resta d’ocupació a tota la ciutat, i per bona part dels comerciants i hostelers que, a pesar de tenir el carrer nou sense pagar contribucions especials com la resta del municipi, es permeten el luxe d’exigir una ordenança d’ocupació del carrer al seu gust, a més de donar una imatge deplorable de Cambrils”. Els partits de l’oposició demanen solució a aquest problema per tal d’evitar els greuges que es produeixen.Planificació d’obres

Una bona part de les altres denúncies fan referència a la qüestió d’obres i a la seva planificació. En aquest sentit han denunciat la manca de programació de les obres que s’estan fent a diferents carrers del barri antic ja que dificulta força la circulació i posa en perill la integritat física dels vianants. En un aspecte semblant, també han denunciat la mala programació que es fa de les obres als carrers per qüestions de subministrament elèctric i de gas i la reposició inadequada del paviment un cop han conclòs aquestes obres. L’oposició exigeix la programació adequada de les obres i la seva correcta execució. En un altre sentit també demana que la pintura de reposició de la senyalització dels carrers de la ciutat es faci de nit i no de dia com es fa ara ja que es causen greus problemes de circulació. També consideren que s’ha de modificar l’Ordenança d’ocupació de la via pública en la construcció i arranjament d’habitatges d’iniciativa privada per garantir el pas de vianants per les voreres afectades.


Imatge de la ciutat

Els partits de l’oposició han denunciat l’abocament incontrolat i fora de les hores reglamentàries als contenidors de la zona del port amb la conseqüent mala imatge turística i de deixadesa i brutícia que representa. Demanen que s’apliqui de manera rigorosa l’ordenança que controla aquesta qüestió i se sancionin les persones i empreses que la incompleixin. També demanen que es retirin els vehicles abandonats que s’acumulen a la plaça de l’Ajuntament i que la plaça d’Espanya faci les funcions de zona de vianants i s’hi eviti l’aparcament indiscriminat. En un altre ordre de coses, l’oposició denuncia la contractació de publicitat que s’ha fet durant tota la legislatura.
§ Denúncies per escrit, nou sistema de l’oposició§ Els regidors de l’oposició han presentat 10 denúncies per escrit referents a diferents actuacions de l’equip de govern que consideren desencertades i que fan referència, sobretot, a temes d’obres i a la seva programació. Les denúncies s’han passat pel registre d’entrada acompanyades d’una petició d’informe tècnic. D’aquesta manera els regidors de l’oposició enceten un nou sistema per manifestar el seu rebuig a l’acció de govern. Fins ara les seves queixes es formulaven dins el marc de les comissions informatives i segons va manifestar el regidor del PSC Robert Benaiges “tot i fer-ho de manera reiterada no hem obtingut cap resposta i no ens han fet cas”. Amb aquest mètode s’asseguren que se’ls contesti també per escrit a totes les seves queixes i reclamacions i, a més, tot això constarà a les actes de la Comissió de Govern. Per la seva part, el regidor d’ERC Jordi Savall va denunciar el que considera una clara desconnexió entre les diferents regidories i els tècnics, tant els de l’Ajuntament com els de fora, “des de l’Ajuntament es vol vendre Cambrils com un poble turístic i en realitat és un poble tercermundista i prepotent en segons quines àrees”§ La facturació de mòbils es redueix a la meitat respecte l’any anterior§ Iqual que havien fet l’any anterior, els regidors de l’oposició també van demanar la facturació en concepte de trucades de mòbils de l’equip de govern corresponents a l’any 2001. Segons van manifestar, la facturació, en aquest cas, s’havia reduït a la meitat. Robert Benaiges va comentar en to irònic, “o s’ha treballat menys o bé les despeses de l’any 2000 eren desorbitades. El toc d’atenció de l’oposició va servir per alguna cosa”. L’oposició també va comunicar que havia demanat a l’Ajuntament les despeses totals produïdes a la Fira de Cambrils i a la Fira del Cavall d’enguany, els ingressos a l’Ajuntament i la relació comparativa en relació a les fires del 2001.

Comenta aquest article