Informació general

L’oposició demana que el vial delmoll de Ribera no sigui d’ús privatper als usuaris del Club Nàutic

Per Lluís Rovira i Barenys
L’oposició no està d’acord en l’ús privat d’aquest vialL’oposició va continuar la línia engegada el passat mes de juliol i va tornar a presentar una sèrie de denúncies per escrit al registre de la casa de la vila. En aquesta ocasió han estat cinc els temes denunciats, dels quals dos tornen a incidir en aspectes relacionats amb la nova façana portuària. Els partits de l’oposició denuncien l’ús privat que se n’ha fet del vial que es va construir al moll de Ribera, vora el Club Nàutic, i qualifiquen d’esperit antimunicipalista i discriminatori el dels organismes amb responsabilitat a la zona. Els organismes a què es refereix són, concretament, Ports de la Generalitat, el govern municipal i el Club Nàutic. Segons el text de la denúncia, aquest vial s’ha destinat a un accés limitat als usuaris del Club Nàutic, “aquest vial sempre s’havia dit que seria utilitzat exclusivament per donar accessibilitat a les embarcacions, però mai com a ús privat. Aquesta afirmació consta a les actes dels plenaris de l’Ajuntament com a resposta a les preguntes fetes per l’oposició. Una vegada més, les promeses no es compleixen i el vial serveix d’aparcament per a uns pocs privilegiats que ni viuen a Cambrils”. Els representants dels partits a l’oposició demanen que el govern municipal compleixi el que diu i així s’eviti el greuge que representa aquest aparcament respecte als ciutadans de Cambrils.
En una altra de les denúncies es fa referència als pilons mig derruïts que durant tot el mes de juliol han delimitat el vial a la part remodelada de la façana del port i, també, al mal estat del nou paviment que en alguns llocs ja està aixecat. En aquest sentit demanen que tant l’enllumenat com el ferm de carrers i voreres així com el mobiliari urbà han d’estar sempre en perfectes condicions i que la resposta municipal a qualsevol incidència al carrer sigui ràpida i eficaç.
§ Aparcaments indeguts i venda ambulant§ L’oposició també va incidir en el tema de l’aparcament indegut de vehicles als passos de vianants, per a la qual cosa va reclamar una vigilància més estricta i una senyalització més acurada amb la col·locació de pilons que impedeixin l’aparcament. També van denunciar l’aparcament indiscriminat de camions i vehicles de grans dimensions en un dels extrems del carrer de Moragues i Barret just a l’entrada a la vila des de la carretera de Montbrió i, també, als vials paral·lels a la riera d’Alforja, a la zona de la vila i del Nou Cambrils. En aquest sentit, reclamen que es prohibeixin aquests aparcaments i que s’obrin espais adequats i segurs en zones allunyades dels habitatges i de les vies habituals de trànsit rodat. Finalment, i en un altre ordre de coses, l’oposició va reclamar que es posin els mitjans oportuns per impedir la venda ambulant indiscriminada, sobretot a la platja durant les hores del bany i als vespres i nits a l’hora del passeig, “ja que representa un greuge per a la resta de comerciants del municipi i dóna una imatge inadequada al turisme de qualitat que tenim com a objectiu”.§ Els darrers tres anys, la plantilla de l’Ajuntament ha crescut en 67 persones§ Els representants dels partits polítics a l’oposició van aprofitar la compareixença davant la premsa per presentar un nou número del butlletí El Setge. En aquesta ocasió la publicació dedica el seu contingut als pressupostos 2002 i mostra a través de gràfiques l’evolució que han sofert les despeses municipals, els ingressos i les inversions en el decurs d’aquesta legislatura. En tres anys els ingressos municipals s’han incrementat en gairebé mil milions de pessetes a causa, sobretot, de l’increment dels impostos i a l’increment de la recaptació en conceptes com llicències d’obres i plusvàlues. Aquest increment, però, no s’ha notat en la construcció de noves estructures ja que, segons diu El Setge, en aquests tres anys també s’ha produït un increment de les despeses municipals superior als 1.500 milions de pessetes. Aquest increment de la despesa municipal es concreta en gran part per un elevat increment de les despeses en personal. Segons El Setge, en aquests tres anys hi ha hagut un increment de personal de 67 persones i s’ha passat de les 204 que hi treballaven l’any 1999 a les 271 que hi treballen actualment. L’endeutament municipal és un altre dels temes que s’analitza en aquest darrer exemplar d’El Setge. El regidor del PSC Robert Benaiges va manifestar que en tres anys s’ha duplicat l’endeutament municipal, “s’està al màxim del que permet la llei. Ara, qualsevol nou endeutament ha de tenir el vistiplau de la Generalitat”.

Comenta aquest article