Informació general

La Generalitat desaconsella l’ampliació del servei de neteja i recollida iniciat per l’Ajuntament

Per Lluís Rovira i BarenysL’Ajuntament ja ha posat en funcionament camions nous de càrrega lateral i ha instal·lat contenidors amb més capacitat, com el de la fotografia, situat a l’avinguda de la Diputació
La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha emès un informe desfavorable a la proposta de l’Ajuntament de Cambrils per a la modificació del contracte administratiu de gestió de serveis de recollida d’escombraries i higiene urbana amb l’empresa Urbaser. El contracte amb Urbaser es va formalitzar el juliol de l’any 1997 per un valor de poc més de 6,1 milions d’euros (poc més de 1.000 milions de pessetes) i contemplava un període de set anys. Aquest contracte ha estat modificat en cinc ocasions, la primera de les quals ja es va fer el desembre d’aquell mateix any. La proposta actual és, doncs, la sisena modificació en només quatre anys de vigència dels set inicialment previstos i preveu una inversió de 18 milions d’euros (uns 2.900 milions de pessetes) i una pròrroga del contracte amb Urbaser per set anys més. Segons el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, “des del punt de vista econòmic l’abast de les modificacions que es proposen és d’una transcendència enorme”. Cal dir que del contracte inicial al que es proposa amb aquesta ampliació significa un increment del 292,91% del preu. Segons el dictamen, “amb caràcter general tota modificació superior al 20% és considerada per la legislació com a necessitada de majors cauteles, garanties i controls”. El dictamen també qüestiona el suposat interès públic que l’Ajuntament ha argumentat per fer l’ampliació d’aquest servei i critica el consistori que va redactar el contracte per manca de previsió, “més que una modificació del contracte, el que l’Ajuntament proposa és un canvi integral del servei per fer front, essencialment, al problema de la insuficiència en quantitat i en qualitat del mateix, deguda en bona part a la manca de previsió en el moment de la preparació del contracte”. La Comissió Jurídica Assessora tampoc entén que no s’hagi optat per una nova licitació del servei per tal d’assegurar la publicitat i transparència en l’organització municipal.
§ Pere Llorens, regidor de serveis: “El que està clar és que la neteja del poble no s’abandonarà”§ L’Ajuntament estudiarà la situació creada després de conèixer-se aquest informe de la Generalitat a principis de setembre, un cop tornin de vacances alguns dels membres del govern i tècnics municipals. De totes maneres el regidor de Serveis, Pere Llorens, recorda que aquest informe no és vinculant, “aquest setembre parlarem de tot això i es buscarà la solució. Ara, el que està clar és que la neteja del poble no s’abandonarà. El pla d’actuació que s’havia previst es mirarà de tirar endavant tot. Em fa por que si finalment no es pogués tirar tot el pla d’ampliació endavant es quedi per fer alguna de les actuacions que estava prevista com és el soterrament de contenidors”. Per una altra banda, el regidor de Serveis no s’ha mostrat massa estranyat del dictamen de l’informe, “aquest informe desfavorable ens el podíem esperar una mica ja que quan només havien passat 6 mesos després de la firma del contracte l’any 1997 ja es va fer una ampliació en la qual es va arribar gairebé al 20%, que és el màxim permès. Es va fer una mala previsió inicial. Actualment ja estem al 40%. Ara bé, si no s’hagués fet cap ampliació, no s’hagués pogut fer la recollida selectiva ni tampoc s’hagués pogut recollir la brossa a les noves urbanitzacions que s’han construït aquests darrers anys”. Durant aquest passat mes de juliol s’han anat substituint els contenidors de recollida d’escombraries pels nous que tenen gairebé el triple de capacitat. Així mateix, han començat a actuar els nous camions de recollida de la brossa. Segons Llorens, “el resultat fins ara crec que és positiu. S’ha millorat sobretot l’impacte visual, ja que s’ha reduït el número de contenidors dels carrers”.

Comenta aquest article