Informació general

Un pinacle en forma de piràmide coronarà el campanar de l’església parroquial

Per Jordi Moreno

Procés de construcció de l’estructura del pinacle

En passades edicions us informàvem de l’existència d’un projecte per acabar el campanar de l’església parroquial de Santa Maria, ara ja podem assegurar que es farà realitat aquest mes de novembre. Tallers Masdeu de Cambrils ha estat l’empresa encarregada de construir l’agulla que coronarà el campanar. Es tracta d’una piràmide de quatre cares formada per un esquelet metàl·lic recobert de fusta i làmines de zenc. Als quatre metres d’alçada d’aquesta estructura cal afegir-ne dos més corresponents a una creu de ferro. Per a la correcta subjecció de la coberta s’ha instal·lat un anclatge especial que consolidarà la nova estructura sobre el campanar.
Segons mossèn Josep Raventós, quan el picapedrer de la Selva del Camp Florenci Andreazini acabi d’esculpir la creu de pedra que ha de presidir la façana de l’església, es farà venir una grua que alçarà la creu i el pinacle al seus emplaçaments definitius. La nova forma del campanar, acabada en punta, obligarà a instal·lar-hi un parallamps. El full parroquial del passat mes de juliol explica: “falta la col·locació de la creu al capdamunt de la façana i el coronament del campanar amb l’agulla piramidal tal com es va projectar a finals del segle XIX. Convé recalcar el fet que sigui mossèn Carles Espinach, el rector que aleshores no va poder veure realitzat el projecte, qui ara, gràcies a la generositat d’haver donat a la Parròquia el seu tros de l’Horta de Santa Maria, es pugin fer aquestes obres”.

Restauració del vitrall de la façana
A finals del passat mes d’octubre també es va desmuntar el vitrall de la façana de l’església per a la seva restauració. Per fer-ho va ser necessari muntar una bastida al cor. El principal problema amb què es van trobar els operaris va ser que el vitrall no tenia marc i estava clavat directament a les parets. Després d’una laboriosa tasca d’extracció, el vitrall va ser transportat al taller reusenc de l’artista i restauradora Misericòrdia Guiu. Per a donar-li la màxima perdurabilitat es reforçarà la seva estructura de plom i es construirà un marc que eviti haver de clavar-lo novament a la paret. També es substituiran alguns vidres de mala qualitat afegits al vitrall en antigues restauracions. El finestral del vitrall havia estat recobert amb un vidre protector durant les obres d’esgrafiat de la façana, d’aquesta manera l’edifici quedarà protegit de les inclemències meteorològiques el temps que duri la restauració. Amb cents d’anys d’història a l’esquena, el vitrall té un remarcable valor històric i artístic. Envoltats per ornamentacions florals hi apareixen dibuixats la Immaculada i el Sagrat Cor.

Una porta de segona mà
La fusteria cambrilenca Llorenç Salvadó ha estat l’encarregada de restaurar l’antiga porta centenària d’entrada a l’església. Entre altres coses, s’ha retirat la coberta metàl·lica que la cobria, amb la qual cosa s’ha descobert un fet mol curiós. Sembla ser que la porta no es va fer expressament per a aquesta església, sinó que va ser aprofitada d’un altre edifici del qual no es té constància. També va ser necessari tapar el forat d’una antiga gatera. Malgrat tenir més de 100 anys, el seu estat de conservació és molt bo, i tan sols ha estat necessari aplicar-hi tractaments i pintures específics que permetin deixar la fusta exposada a l’aire lliure.
Mentre que les obres de rehabilitació de la part exterior de l’edifici s’estan acabant, d’altres es comencen a projectar, tal com podem llegir a la següent reflexió publicada al full parroquial del juliol: “si mirem a l’interior de l’església, no són pas poques les necessitats, des del paviment a l’altar major, com també el sistema de refrigeració i calefacció. Cada vegada resulta més necessària la millora de l’aspecte del presbiteri, sobretot pel que fa la decoració de les parets frontal i laterals. Pot semblar que hagi entrat la fal·lera de fer obres, com una mena de mal de pedra, que diuen. Es tracta, senzillament, d’entendre la necessitat que té qualsevol edifici d’un constant manteniment, molt més en el cas d’un d’aquestes dimensions i amb tants anys. Ara són possibles unes obres de major cost, gràcies a uns recursos extraordinaris. Cosa que hauria de ser motiu de goig per a la feligresia i encara més de compromís per vetllar per la dignitat de l’església parroquial i assumir de manera continuada i generosa el manteniment econòmic de la Parròquia”.
§ Obres a la cúpula de la capella de sant Plàcid§ La paret lateral del carrer que porta a la placeta de la Concepció també ha estat recoberta amb un esgrafiat, tot deixant a la vista alguns elements de pedra ja existents, com la cantonera de carreus i parts del marc d’una porta tapiada antigament. També s’ha restaurat la cúpula de la capella de sant Plàcid. En edicions passades, mossèn Raventós va fer una crida a la Revista per saber quina inscripció apareixia dibuixada al rellotge de sol que hi ha en aquesta banda. Gràcies a la memòria d’un particular s’ha redibuixat el rellotge amb la frase original “Bada, badoc, que sense sol no fai mon joc”. També s’ha obert el finestral que restava cegat i es té previst cobrir amb un vitrall, del qual actualment només n’existeixen esbossos.

Comenta aquest article