Informació general

Es construiran uns 300 nous habitatges al nucli urbà de Vinyols

Per Jordi TorresL’alcalde de Vinyols i els Arcs, Josep M. Vidal, mostra al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, la maqueta de la proposta
Sota el títol “Vinyols i els Arcs serà VINYOLS I ELS ARCS”, l’Ajuntament va presentar al públic, en un acte celebrat al casal municipal situat a la zona cívica i esportiva, les noves propostes per al futur creixement de la població, tant en el seu centre com a les àrees pròximes i la zona de Sant Joan dels Arcs.
L’acte, que va tenir lloc el passat dia 4 d’octubre, va comptar amb la presència del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, que va presentar a la població, juntament amb l’alcalde, Josep M. Vidal Mas, aquest ambiciós pla de futur de la població.
En el decurs de la presentació de l’acte, Felip Puig va encoratjar tots els habitants de la població, en el sentit que “és un somni de futur que volem que sigui el poble, continuar el camí cap al futur, de la gent que voldrà viure al poble. Tenim unes oportunitats de nous equipaments públics, en els quals la població guanyarà en satisfacció, benestar, noves oportunitats i una millora en la qualitat de vida”. També va afegir en el seu discurs “la gran participació tant de tècnics, arquitectes, com de pintors i artistes, així com els regidors del consistori, entre tots han fet un gran exercici col·lectiu per a aquesta gran aposta de futur, amb passió i sentiment s’han dibuixat les línies del futur creixement de la població”.
Seguidament es va procedir a homenatjar tots els artistes que han col·laborat i confeccionat aquest pla, així com els artistes presents a la mostra “Pintors d’aquí i d’allà” que va tenir lloc al local de l’Establia, en un acte presentat per l’artista Nuri Mariné. En aquest acte l’escultor i artista basc Néstor Basterratxea, representant de l’escola escultòrica basca del segle xx, va fer un elogi d’aquest Pla Urbanístic, elaborat per l’estudi de l’arquitecte Carles Cugat.


Antecedents del Pla Urbanístic

Els punts que s’han tingut presents en aquest pla han estat l’emplaçament de la població respecte el mar i la connexió amb els polígons industrials i de la ciutat-regió del Camp de Tarragona. També en relació amb les noves inversions que tindran lloc a les proximitats amb el Parc Samà, els clubs de golf o Port Aventura. Això fa que la població estigui localitzada en una zona en expansió urbanística i econòmica molt important a Catalunya.
D’altra banda, Vinyols i els Arcs, ja sigui com a poble o com a terme municipal, atesa la política municipal, ha estat fins a l’actualitat preservat i verge, i les condicions urbanístiques de la mateixa població són les d’un nucli típic del Baix Camp: església, carrer Major... s’articulen al voltant d’un nucli antic.


387 habitatges de planta baixa i dues plantes al sector de la Fontcoberta

L’actuació ordenadora que presenta l’Ajuntament es desenvolupa en dues zones radicalment diferenciades. En primer lloc, a la zona costera dels Arcs, tenint en compte la interrelació dels termes municipals de Vinyols i els Arcs i Cambrils, el territori s’ordena de manera que solucioni els accessos de Cambrils. Segons l’informe emès “es realitza un urbanisme d’alta qualitat, definint l’objectiu de ser, tal i com ha sigut el Molí d’Avall, una zona de prestigi. Mentre el Molí d’Avall ha estat ordenat amb blocs alts, ara es projecta el nou sector de la Fontcoberta (sector II) amb una nova zona d’habitatges de baixa densitat (planta baixa i dues plantes) i, per tant, de més alt nivell”. Aquesta expansió urbanística tindrà en compte la conservació de la mina que dóna nom a aquesta antiga partida i, al mateix temps, crear un nou espai verd al seu voltant. En una superfície de 193.622,05 m2 es construiran 97.389,81 m2 de sostre, creant un màxim de 387 habitatges.
Quant al nucli de la població, l’objectiu del consistori és fer realitat l’eslògan de “Vinyols i els Arcs serà VINYOLS I ELS ARCS”. Es tracta d’un creixement urbanístic que respecti la identitat de la població, més gran però amb forma de poble, és a dir, sense urbanitzacions ni edificis alts. Es construirà una plaça i zones de vianants al voltant de l’església i també un aparcament subterrani. Es construiran uns 300 nous habitatges, distribuïts en un màxim de 230 a la zona del Pla Especial 2, i 70 en la zona del Pla Especial 1. Aquest creixement previst podria fer que l’actual població de Vinyols i els Arcs, de 1400 habitants, arribés als 3000 en un període de 3-4 anys.
L’altre punt que ha tingut en compte l’Ajuntament és el d’un urbanisme ciutat-regió, en el qual cada poble té una característica que el diferencia de la resta. El fet que és una població amb presència de molts artistes de renom internacional possibilita aquesta nova proposta d’un centre de divulgació a tots els nivells d’arts plàstiques.

§ Felip Puig: “Una aposta de futur”§


El conseller Felip Puig comenta el plànol de la zona dels Arcs
En una breu roda de premsa del conseller amb els periodistes presents es van tractar diferents punts en relació a aquest creixement urbanístic.
Respecte al tema del suport de la Generalitat de Catalunya en aquest projecte, Felip Puig comentava que “Vinyols i els Arcs significa aquesta aposta de futur que s’ha de fer en aquest país, amb uns nivells de qualitat importants, però de cara al futur. Aquesta primera línia de la costa la tenim ja força densificada i, a hores d’ara, hem de procurar una conservació del que queda en aquests moments lliure”. També va afegir que s’ha de procurar que “aquests nuclis de població, com Vinyols i els Arcs, que es troben en segona línia, tinguin unes apostes també ordenades per al desenvolupament, a fi i efecte de poder crear nous centres importants en el territori”. El conseller creu positiva aquesta nova proposta de creixement urbanístic.
Pel que fa al tema de les comunicacions, el conseller comenta que les obres de la carretera del Parc Samà a Reus estan adjudicades i contemplen un eixamplament de la via. “Aquesta artèria renovada –va dir el conseller– donarà major seguretat, tranquil·litat i l’observació d’aquesta nova realitat que s’està construint aquí, a Vinyols i els Arcs”. Paral·lelament s’està estudiant, juntament amb l’alcalde Josep M. Vidal, la possibilitat que el camí de Sant Joan es converteixi en una petita carretera local de comunicació entre els dos nuclis de Vinyols i els Arcs amb Cambrils; “hem d’estudiar els diferents pressupostos, així com els programes d’actuació”, comenta Felip Puig.
§ Connexió del vial del Cavet amb l’N-340§ Quan se li va preguntar al conseller Felip Puig com estava el tema de la connexió, va comentar que en aquells moments desconeixia aquesta proposta i que seria objecte d’estudi, ja que no ho tenia present.
Recordem en aquestes línies que el dia que es va fer una visita d’obres del mateix vial que uneix Cambrils amb Salou, els dos alcaldes van expressar al conseller la necessitat d’aquesta connexió futura amb l’N-340. Felip Puig, en aquesta ocasió, va comentar que “no sabia si en aquests moments estava resolt” i va mostrar disculpes a la premsa per no poder respondre aquesta pregunta.

Comenta aquest article