Tema del mes

S’aproven les primeres ordenances fiscals del mandat amb un increment mitjà del 6%

Per Judit Pinazo, Berta Ruiz

La regidora d’Hisenda, Anna Peláez en una de les seves intervencions en el ple en què es van aprovar les noves ordenances

El passat 16 d’octubre es va celebrar un ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals del 2008.

Les ordenances es van aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra dels tres partits de l’oposició: la Plataforma Independent Cambrilenca (PLIC), Convergència i Unió (CiU), i el Partit Popular (PP).

Increment del 6%

En el seu conjunt la mitjana d’increment de totes les ordenances fiscals és d’un 6%, tot i que en alguns impostos les pujades són superiors, com és el cas de l’impost de les zones blaves o d’ocupació de la via pública. L’alcalde –Robert Benaiges– explicava que per tal de mantenir els serveis que s’ofereixen al municipi i finançar aquells que s’han de posar en marxa durant el present mandat, “s’ha hagut de fer un augment planificat dels impostos durant aquest primer any i està previst que per als anys posteriors els increments se situïn al voltant de l’IPC.”

En la seva argumentació, Benaiges va fer esment a la dinàmica econòmica actual, que, segons va dir, ve marcada per dos elements importants des del punt de vista de finançament municipal, “en primer lloc, pel finançament real que tenim per part de les altres administracions, que ens suposa suportar a l’entorn d’una tercera part del pressupost en recursos que haurien de ser finançats per altres administracions”. En aquest aspecte l’alcalde reconeixia que en els darrers anys hi ha hagut un cert increment de l’Estat i de la Generalitat amb ajuts extraordinaris en relació a la construcció d’equipaments, però, per altra banda, “en aquest moment estem patint una ralentització de la construcció al nostre municipi que representa un fet important a avaluar perquè un dels impostos importants que després vesteix els pressupostos municipals fa referència directament a aquest tipus d’activitat econòmica”.

L’altre aspecte determinant és, segons l’alcalde, el fet d’equiparar-nos als impostos que es paguen a les poblacions properes, “en aquest moment, els tipus impositius que tenim en vigor a l’Ajuntament de Cambrils són dels més baixos de la demarcació. Això és un fet científic i contrastat”, va argumentar Benaiges.

Afectació a les famílies

Per tal d’entendre en quina mesura afectarà l’augment dels impostos a les famílies, l’Ajuntament ha elaborat un càlcul de l’augment en els rebuts de l’IBI, les escombraries i l’impost de circulació, tenint en compte dos tipus de famílies diferents. Per exemple, en una família amb un habitatge amb valor cadastral inferior als 65.000 euros i un vehicle amb cavalls fiscals de 8 a 11,99, l’increment dels tres rebuts conjunts serà de 27,48 euros i per una família amb un xalet o edificació aparellada, en una urbanització amb un valor cadastral de 90.000 euros i un vehicle amb cavalls fiscals de 12 a 15,99 l’augment serà de 58,94 euros.

Facilitats de pagament i bonificacions

Una de les novetats referents al pagament dels impostos és la possibilitat a partir del 2008 de fraccionar sense interessos els impostos i les taxes. Segons Benaiges, tothom qui ho vulgui, sempre que no estigui endeutat amb l’administració pública, podrà acollir-s’hi. Fins ara només s’oferia la possibilitat de fraccionar el pagament en el rebut de l’IBI.

A més, tal com va explicar Anna Peláez, per tal que els increments proposats no perjudiquin els objectius socials i polítics del govern municipal s’han previst tota una sèrie de bonificacions de caràcter social i econòmic, “l’any 2008 seran més les famílies nombroses que podran accedir a la bonificació del 50% de l’IBI que preveu l’ordenança, ja que s’ha ampliat el marge del valor cadastral per poder accedir-hi. En quant a l’ICIO, es preveu que es bonifiquin nous aspectes com són la construcció d’habitatges socials amb un 15% i la reducció de l’impost i la construcció de places d’aparcaments autònoms en un 50%”.

Targeta resident

Un dels augments important de les ordenances fiscals de Cambrils per al 2008 és la zona blava. La posada en marxa d’una targeta resident, que l’Ajuntament s’ha compromès a posar-la en marxa a principis de l’any 2008, ha de pal·liar aquest augment.

Segons l’alcalde, “aquest augment no afectarà els cambrilencs, ja que actualment el preu de l’hora en la zona blava és de 0,80 euros i si se li suma un augment del 33% el preu a l’hora queda en 1,06 euros; però al preu final cal fer-hi el descompte que es podrà efectuar amb la targeta resident, i el preu a l’hora per als cambrilencs quedarà en 0,53 euros, un 35% menys que el que es pagava fins ara”.§ Anna Peláez, regidora d’Hisenda: “Cambrils continua sent un municipi molt atractiu fiscalment tant per viure-hi com per invertir o per tenir activitat econòmica”§ Per la seva banda, la regidora d’Hisenda i Gestió Estratègica –Anna Peláez– va voler destacar que, tot i l’augment dels impostos durant aquest primer any de mandat, Cambrils continua sent un municipi molt atractiu fiscalment “tant per viure-hi com per invertir-hi o per tenir-hi l’activitat econòmica”. Segons Peláez, si es compara Cambrils amb altres municipis amb característiques similars, el municipi té una fiscalitat molt favorable. És el cas de l’impost de béns immobles, fixa’t a Cambrils en un 0,65%, un dels tipus de gravamen més baixos de la demarcació, “segons els estudis estadístics confeccionats pel Ministeri d’Economia i Hisenda que tenen com a base d’estudi Catalunya i concretament la província de Tarragona, els municipis amb un tram de població com el nostre situa el tipus de gravamen de l’IBI en un 0,81 de mitjana i Cambrils està al 0,65, un tram inferior a la mitja dels tipus impositius”.

Comenta aquest article