Tema del mes

Es creen cinc grans àrees de gestió

Per Judit Pinazo

El primer ple del nou mandat es va celebrar el passat 12 de juliol

El passat 12 de juliol al migdia es va celebrar el primer ple del mandat en sessió extraordinària per tal de definir el cartipàs municipal. En la sessió es van aprovar un total de 9 punts i un dels més importants va ser la composició i l’assignació de les regidories, amb el nomenament dels presidents delegats de cada comissió informativa i les competències corresponents.

Pel que fa a l’organització de les regidories, hi ha alguns canvis en relació a la passada legislatura. S’han creat un total de 5 àrees de gestió de les quals depenen les regidories. Segons explicava l’alcalde –Robert Benaiges– aquesta nova organització s’ha fet amb el consens de les tres forces polítiques que formen l’equip de govern i amb l’objectiu d’aconseguir una millor gestió del consistori.

A la roda de premsa prèvia al ple hi van assistir els portaveus de les forces polítiques que formen part del govern. El regidor d’ERC Joan Recasens va explicar els motius pels quals ha canviat de regidoria. Segons Recasens, una de les principals raons és per “treure el màxim de rendiment i tenir línia directa” amb les conselleries de la Generalitat que són d’ERC, que són Cultura i Esports, entre d’altres. Per la seva banda, el regidor d’ICV Salvador Matas va explicar que la Regidoria d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació lliga molt amb “el perfil d’ICV i volem donar continuïtat a la feina feta fins ara per la formació i en concret per l’exregidor Ramón García Mateos”.

Pel que fa a la presidència dels Patronats, destacar que el Patronat de Ràdio i Televisió dependrà de Joan Recasens; el Patronat de Turisme, d’Anna López; el Patronat de l’Escola Municipal de Música, de Salvador Matas; el Patronat del Museu d’Història, de Joan Recasens, i el de Fires, d’Oliver Klein.

En el mateix ple es van ratificar també els quatre càrrecs de confiança. Tots quatre càrrecs repetiran, Esther Prats com a cap de premsa de l’Ajuntament, Gerard Martí com a director del Museu d’Història de Cambrils, Amèlia Rico al capdavant del Patronat de Turisme i Raquel Lozano com a directora de Ràdio Cambrils.


Regulació de les retribucions

Un altre dels punts importants del ple i que també ha sofert canvis considerables és el de les assignacions econòmiques, que era el número 9 de l’ordre del dia i que es va aprovar amb els 11 vots a favor de l’equip de govern i 10 abstencions dels regidors de l’oposició. Tal i com explicava Benaiges, la nova proposta sobre les assignacions econòmiques s’ha aprovat amb el consens de les tres forces polítiques del govern i segons les recomanacions de la Federació de Municipis de Catalunya i que utilitza 20 poblacions amb característiques semblants a Cambrils. Tot i el consens a què es va arribar, segons Benaiges “seria millor que hi hagués una llei on s’especifiqués com s’ha de tractar el tema de les retribucions, actualment inexistent”.

Pel que fa al càrrec d’alcalde amb dedicació exclusiva, la retribució, amb una dedicació mínima de 145 hores mensuals, serà d’un màxim de 60.000 euros a l’any. Els regidors del govern amb dedicació exclusiva, que de moment es desconeix quins seran, amb un mínim de 145 hores mensuals, tindran una retribució de 48.500 euros anuals. Els regidors del govern que optin per la dedicació parcial, amb un mínim de 110 hores mensuals, rebran una retribució d’un màxim de 36.793 euros anuals. Als regidors de l’oposició amb dedicació parcial, amb un mínim de 42 hores mensuals, els correspondrà una retribució de 14.000 euros. Els regidors de l’oposició també poden optar per la retribució en règim d’assistència. Per assistència al ple rebran 150 euros, a les juntes de govern 175 euros, a les comissions deliberatives 175 euros, a les comissions informatives 42 euros i per assistència a la junta de portaveus rebran 150 euros.


§ Augment del 25% en el sou de l’alcalde§ Un dels punts que va generar una certa polèmica en el ple va ser precisament el de les retribucions econòmiques. Els regidors de CiU, que van abstenir-se en la votació d’aquest punt, es van mostrar d’acord que l’alcalde ha de tenir un sou digne per les funcions que desenvolupa, però Mercè Dalmau va voler deixar clar que l’augment que ha sofert el sou de l’alcalde en relació a l’última legislatura és d’un 25%. Pel regidor de la PLIC Xavier Martí, les retribucions per la dedicació exclusiva han sofert un augment força considerable “sobretot la de l’alcalde”. Per altra banda Martí va demanar a l’alcalde un augment de les retribucions d’assistència al ple, “creiem que el ple és prou important com perquè sigui la retribució més elevada, uns 200 euros seria més just”. Per la seva banda, la regidora del PP Carme Cros es va unir a les aportacions fetes pels seus companys d’oposició, tot i que considera que les retribucions dels regidors en dedicació parcial han pujat molt “entorn al 72%”. Les tres formacions van justificar la seva abstenció en aquest punt pel fet de desconèixer quin tipus de dedicació tindrà cada regidor.

Comenta aquest article